หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
 
นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
  " พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
ยุทธศาสตร์
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  การอนุรักษ์ และสืบสานศาสนาศิลปวัฒธรรมประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
กลยุทธ์
    พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
    พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
    พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค
    ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
    ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
    ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
    ส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
    ส่งเสริมให้เต็กและประชาชนได้ออกกำลังกาย และสามารถ
พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
    ส่งเสริมการป้องกัน และและบรรเทาสาธารณภัย
    ส่งสริมรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
    ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    พัฒนาบำรุงรักษา ป่า ดินและน้ำ
    ส่งเสริมการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ
    ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ส่งเสริมการปกครองในระบอบประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
    ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
    เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประซาชน
    เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหารและบุคลาท้องถิ่น
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.พระนอน
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-880-762 โทรสาร : 056-880-762
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
จำนวนผู้เข้าชม 3,801,526 เริ่มนับ 14 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com