หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
 
นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มนอกเหนือเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 [ 30 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 100  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 16 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 103  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 96  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 14 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 118  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 93  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 82  
 
หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่3) พ.ศ.2563 [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 77  
 
หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 73  
 
หลักเกณฑ์เงื่อนไขกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 74  
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนชั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 85  
 
หลักเกณฑ์การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเนศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
หลักเกณฑ์การกำหมดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 79  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 79  
 
ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 76  
 
จริยธรรมขององค์กร [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 84  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 86  
 
การสรรหาและเลือกสรรบุคคล [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 108  
 
  (1)  
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.พระนอน
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
สายตรงปลัด
โทร : 082-8878947
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-880-762
นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-880-762 โทรสาร : 056-880-762
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
จำนวนผู้เข้าชม 2,881,172 เริ่มนับ 14 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com