หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
 
นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.phranon.go.th/orgc... หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนพระนอน
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.phranon.go.th/boar... https://www.phranon.go.th/memb... https://www.phranon.go.th/staf... หัวข้อ บุคคลกร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/dnm_... หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน
-อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/dnm_... หัวข้อ แผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.phranon.go.th/cont... หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
- ที่อยู่หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- E-mail
- แผนที่ตั้ง
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ ระเบียบ
-กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
-การดำเนินการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ ตาม พรบ.กระจายอำนาจ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.phranon.go.th/news... หัวข้อ ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.phranon.go.th/webb... https://www.phranon.go.th/webb... หัวข้อ บริการประชาชน
กระดานสนทนา ( Q&A )
- สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้
o9 Social Network https://www.phranon.go.th/home https://www.facebook.com/lucky... Social Network
- เข้าหน้าแรกเว๊บไซต์หลักของหน่วยงาน และเลื่อนลงมาข้างล่างสุด เจอคำว่า Facebook สีเหลี่ยมสีน้ำเงิน
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.phranon.go.th/news... https://www.phranon.go.th/dnm_... หัวข้อ ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
- นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
องค์การบริหารส่วตำบลพระนอน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/dnm_... https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ แผน
-แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
-ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน
- รายงานการผลการปฏิบัติงานประจำปี
(รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน )
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
-รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน
-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
-ตัวอย่าง เช่น คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/serv... หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน
-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ตัวอย่างคู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2.บริการประชาชน
-คู่มือประชาชน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน
- สถิติ
(ตัวอย่าง เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร้องน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค รอบ 6 เดือน)
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/dnm_... https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/dnm_... หัวข้อ รายงาน
รายงานอื่นๆ
-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-บันทึกรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o18 E-Service https://www.phranon.go.th/home https://docs.google.com/forms/... E-Service
-เข้าหน้าแรกเว๊บไซต์เลื่อนลงจะเจอกรอบสี่เหลื่ยมสีเขียวเขียนว่า บริการประชาชนออนไลน์ ให้ คลิก เข้าไปจะมีบริการต่างๆ เช่น ค่าขยะ ,ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ,ร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ และอื่นๆ เป็นต้น
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.phranon.go.th/news... https://www.phranon.go.th/dnm_... หัวข้อ ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอนขอประกาศว่าตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินห้าแสนบาท)
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.phranon.go.th/news... https://www.phranon.go.th/news... https://www.phranon.go.th/egp.... หัวข้อ ข่าวสาร
ข่าวสาร อบต.
-ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
-ประกาศจากระบบ e-GP
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/dnm_... https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
(รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ การบริหารบุคคล
-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 )
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ การบริหารบุคคล
-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566)
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ การบริหารบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2.การบรรจุและแต่งตั้ง
3.การพัฒนาบุคลากร
4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ การบริหารบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน
-การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
(คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.phranon.go.th/cont... หัวข้อ บริการประชาชน
-ร้องเรียนการทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน
-สถิติ
(รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ช่วงตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/news... 1.หัวข้อ รายงาน
-รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
(รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
2.หัวข้อ ข่าวสาร
-กิจกรรม (ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15 ประจำปี พ.ศ. 2566)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.phranon.go.th/news... https://www.phranon.go.th/dnm_... https://www.phranon.go.th/home หัวข้อ ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
1.ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครสวรรค์ ใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
2.รายชื่อลงนามการประชุมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
3.ข่าว Hot new ภาพสไลด์ประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.phranon.go.th/news... https://www.phranon.go.th/news... หัวข้อ ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
-กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)
-รายชื่อลงนามการประชุมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy)
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน
-รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
(รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ต.ค.2565 - มี.ค. 2566)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน
-การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
(การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน
-การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
(การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 )
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ แผน
-แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566-2570)
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน
-รายงานผลการกำกับติตตาม
(รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน
-รายงานผลการกำกับติตตาม
(รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภาบในหน่วยงาน
1.ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
2.ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
3.ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/news... https://www.phranon.go.th/news... https://www.phranon.go.th/home -หัวข้อ ระเบียบ (ข้อที่ 1)
คำสั่ง
(คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน ประจำปี พ.ศ. 2566)
-หัวข้อ ข่าวสาร (ข้อที่ 2)
ประชาสัมพันธ์
(แนวการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน)
และเข้าหน้าแรกเว๊ปไซต์ อบต.พระนอน เลื่อนลงมาจะเจออยู่ใน Hot News กรอบสี่เหลี่ยมสี่เหลือง สไลค์ที่ 4
-หัวข้อ ข่าวสาร (ข้อที่ 3)
กิจกรรม
(โครงการอบรมเพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน
-การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
(การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน
-การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริตภายในหน่วยงาน
(รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/news... หัวข้อ รายงาน
-การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริตภายในหน่วยงาน
(มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2566)
หัวข้อ ข่าวสาร
-ประชาสัมพันธ์
(แสดง QR code แบบวัด EIT เพื่อให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA )
-หรือเข้าหน้าโฮมเว๊ปไซต์ อบต. แล้วเลื่อนลงมาจะเจอข่าว Hot New กรอบสีเหลืองสไลค์ที่ 3
 
  (1)  
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-880-762 โทรสาร : 056-880-762
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
จำนวนผู้เข้าชม 3,585,314 เริ่มนับ 14 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com