หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
 
นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ นว 0023.5/17603 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 5 ส.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.3/ว 17497 การจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 5 ส.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.3/1189 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  [ 4 ส.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.3/ว 17516 ขอเชิญประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฯ  [ 4 ส.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.3/1194 การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565  [ 4 ส.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.3/ 1199 การจัดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (ADG 4) พ.ศ. 2565-2566  [ 4 ส.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.3/ว 16997 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  [ 3 ส.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.5/1185 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 3 ส.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.3/ว 17337 การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 3 ส.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.3/ว 1157 การประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 14 (MU Safe School Virtual Workshop 14)  [ 3 ส.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.3/ว 17343 คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ส.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.3/ว 1184 การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 [ เอกสาร1 ]  [ 3 ส.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.3/1182 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 ปีการศึกษา 2566  [ 3 ส.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.3/ว 17378 การประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ FDA Center  [ 3 ส.ค. 2565 ]   
นว 0023.3/ว17238 ขอเชิญร่วมงานประชุมชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐานและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 3 ส.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.5/ว17418 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ส.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.3/ว 17341 แนงทางการจดทะเบียนพาณิชย์การประกอบพาณิชยกิจเกี่ยวกับกัญชา กังชง  [ 3 ส.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.3/ว 17344 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565  [ 3 ส.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.3/ว 1183 การสำรวจความต้องการและความพร้อมในการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์  [ 3 ส.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.3/ว 17405 ขอส่งรายงานประจำปี 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 3 ส.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 683
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.พระนอน
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
สายตรงปลัด
โทร : 089-567-2448
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-880-762
นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-880-762 โทรสาร : 056-880-762
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
จำนวนผู้เข้าชม 1,538,575 เริ่มนับ 14 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com