หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
 
นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.พระนอน   จ้างเหมาทำป้ายถนนน่ามอง ขนาด 60x90 เมตร พร้อมเสา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.พระนอน   จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พระนอน (สายที่ 2) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.พระนอน   ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ชนิดถุงประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
ทต.เก้าเลี้ยว   จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
ทต.หนองเบน   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.ทับกฤช   จ้างบำรุงรักษาซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียนเลขที่๘๒-๙๕๔๘ นครสวรรค์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.ทับกฤช   ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมผิวทางจราจร จำนวน ๓๔๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ ตำบลทับกฤช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.พุนกยูง   ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.พุนกยูง   จ้างเหมารถโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ?เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.ห้วยใหญ่   1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต นว.ถ. 136-06 บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 1 ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,650 ตารางเมตร 5 ส.ค. 2565
อบต.ห้วยใหญ่   2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นว.ถ.136-02 หมู่ที่ 1,2,3 บ้านหนองคล่อ-วัดหนองแก้วก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 1,930 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,755 ตารางเมตร 5 ส.ค. 2565
อบต.ห้วยใหญ่   3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นว.ถ. 136-09 บ้านสระงาม ? บ้านนายไผ่หมู่ที่ 4 ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 720 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,880 ตารางเมตร 5 ส.ค. 2565
อบต.ห้วยใหญ่   4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นว.ถ.136-03 บ้านนายอุทัย-บ้านนางกาญจนา หมู่ที่ 6 ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 1,265เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,795 ตารางเมตร 5 ส.ค. 2565
อบต.ห้วยใหญ่   5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยบ้านนายกิ่งเคี้ยว แซ่เอี้ยว หมู่ที่ 4 ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร 5 ส.ค. 2565
อบต.ห้วยใหญ่   6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นว.ถ.136-01 บ้านหนองคล้อใต้ หมู่ที่ 3 ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 880.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,080 ตารางเมตร 5 ส.ค. 2565
ทม.ชุมแสง   ซื้อวัสดุโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
ทม.ชุมแสง   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
ทม.ชุมแสง   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
ทม.ชุมแสง   ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้ำสแตนเลส (ไดโว่) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
ทม.ชุมแสง   จ้างเหมารถยนต์มินิบัส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
ทม.ชุมแสง   จ้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนแสงอัมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.ย่านมัทรี   ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.ย่านมัทรี   ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.ย่านมัทรี   จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยกกระบรรทุก(รถกระเช้าไฟฟ้า) ทะเบียน 83-2894 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.วังบ่อ   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอรกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านวังข่อย สายทางจากบ้านวังข่อย ไปทางโคกดินทราย(กม.ที่ 0.000 กม.ที่ 0.225) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.วังบ่อ   โครงการก่อสร้างถนนคอรกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านวังข่อย สายทางจากบ้านวังข่อย ไปทางโคกดินทราย(กม.ที่ 0.000 กม.ที่ 0.225) 5 ส.ค. 2565
อบต.พนมเศษ   จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.หนองหลวง   ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี รสจืด (นมโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.เนินมะกอก   ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.เนินมะกอก   ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด ๖๐x๙๐ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,526
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-880-762 โทรสาร : 056-880-762
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
จำนวนผู้เข้าชม 1,538,823 เริ่มนับ 14 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com