หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
 
นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.เกยไชย   จ้างทำสติ๊กเกอร์ อิงค์เจ็ท รูปภาพเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.พระนอน   ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์รสจืดชนิดถุงตรานมโรงเรียนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.พระนอน   จ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์และต่ออายุเว็บการใช้งานในระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.ทับกฤช   จ้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ประจำปี ๒๕๖๖ รายนายรุ่ง คำพาลักษณ์ หมู่ที่ ๗ ต.ทับกฤช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.ทับกฤช   จ้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ประจำปี ๒๕๖๖ รายนายรุ่ง คำพาลักษณ์ หมู่ที่ ๗ ต.ทับกฤช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.ทับกฤช   จ้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ประจำปี ๒๕๖๖ รายนายปทุม จันทร์แจ้ง หมู่ที่ ๑ ต.ทับกฤช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.ทับกฤช   จ้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ประจำปี ๒๕๖๖ รายนายปทุม จันทร์แจ้ง หมู่ที่ ๑ ต.ทับกฤช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.ทับกฤช   จ้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ประจำปี ๒๕๖๖ รายนางสาวอรทัย สร้อยระย้า หมู่ที่ ๒ ต.ทับกฤช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.ทับกฤช   จ้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ประจำปี ๒๕๖๖ รายนางสาวอรทัย สร้อยระย้า หมู่ที่ ๒ ต.ทับกฤช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.ทับกฤช   จ้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ประจำปี ๒๕๖๖ รายนางฉลอง กัณหะเนตร หมู่ที่ ๑ ต.ทับกฤช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.ทับกฤช   จ้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ประจำปี ๒๕๖๖ รายนางฉลอง กัณหะเนตร หมู่ที่ ๑ ต.ทับกฤช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.พุนกยูง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ 87-006 สายบ้านพุเลียบ บ้านพุเม่น หมู่ที่ 4 บ้านพุเลียบ ตำบลพุนกยูง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,580.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,480 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2566
อบต.ย่านมัทรี   จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยกกระบะบรรทุก(รถกระเช้าไฟฟ้า) ทะเบียน 83-2894 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.วังบ่อ   ซื้ออาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.วังบ่อ   ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.วังบ่อ   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวฬุวัน ประจำเดือน มกราคม 2566 จำนวน 21 วันทำการ นักเรียนจำนวน 26 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.วังบ่อ   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดทพัฒนา ประจำเดือน มกราคม 2566 จำนวน 21 วันทำการ นักเรียนจำนวน 40 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.วังบ่อ   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขานางต่วม ประจำเดือน มกราคม 2566 จำนวน 21 วันทำการ นักเรียนจำนวน 39 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.วังบ่อ   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด ประจำเดือน มกราคม 2566 จำนวน 21 วันทำการ นักเรียนจำนวน 23 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.วังบ่อ   ซื้ออาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.ยางขาว   จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศพด.อบต.ยางขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.หนองปลิง   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง ใช้ในฝ่ายป้องกันและรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.หนองหลวง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น จากสาย เข้าวัดหนองตะโก ถึงสาย 11 หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะโก ตำบลหนองหลวง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1500.00 เมตร หนา 0.5 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2566
อบต.เนินมะกอก   จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์เก็บขยะมูลฝอยแบบอัด หมายเลขครุภัณฑ์ 005-65-0002 ทะเบียน นว 84-4505 นครสวรรค์ รหัสสินทรัพย์ 402-650808-00001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.เขาชายธง   โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ กทอ.65-07-0619 3 ก.พ. 2566
อบต.หนองพิกุล   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุง 20 กิโลกรัม) จำนวน 1,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.ทุ่งทอง   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 3 ก.พ. 2566
ทต.โกรกพระ   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
ทต.โกรกพระ   ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,911
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-880-762 โทรสาร : 056-880-762
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
จำนวนผู้เข้าชม 2,667,942 เริ่มนับ 14 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com