หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
 
นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.เขาทอง   จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยน เครื่องปรับอากาศสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จำนวน ๒๑ เครื่อง (ตามเอกสารแนบท้าย) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๕๕๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.พระนอน   จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.พระนอน   จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก(จากไร่นางอำพร ประจัน - นายคะนึง อ่อนเลิศ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพุชะพลู ต.พระนอน อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.พระนอน   จ้างโครงการปรับปรุงถนนพูนดินลงหินคลุก(สายบ้านนายสัมพันธ์ - วัดพุชะพลูใต้) หมู่ที่ ๑๑ บ้านพุชะพลู ต.พระนอน อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.พระนอน   จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.ทางแยกเข้าวังแรด - ฟาร์มไก่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองทราย ต.พระนอน อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
ทต.เก้าเลี้ยว   ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (๒๐๐ มล.) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
ทต.เก้าเลี้ยว   จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.ห้วยใหญ่   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประจำเดือน มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.ห้วยใหญ่   จ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างคอนกรีตดาดแนวคันทางบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าทำการดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า234 ตร.ม (ตามแบบที่อบต.ห้วยใหญ่กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.ห้วยใหญ่   จ้างโครงการเสริมดินถนนคันคลองห้วยใหญ่ บริเวณช่วงโรงน้ำแข็ง ? กลุ่มบ้านเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยการเสริมดินใหม่ให้ได้ขนาด กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณดินเสริมคันคลอง ไม่น้อยกว่า 2,900 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.ห้วยใหญ่   จ้างโครงการเสริมดินถนนคันคลอง ห้วยเขียง ฝั่งด้านทุ่งนา หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยการเสริมดินใหม่ให้ได้ขนาด กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 700 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณดินเสริมคันคลองไม่น้อยกว่า 1,300 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.ห้วยใหญ่   จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตดาดแนวคันทางบริเวณหน้าวัดหนองแก้ว หมู่ที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าทำการดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 318.20 ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.ห้วยใหญ่กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว   จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.ย่านมัทรี   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.ย่านมัทรี   จ้างจ้างเหมาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.นาขอม   จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขอม ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.นาขอม   จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขอม ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.นาขอม   จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขอม ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.นาขอม   จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.นาขอม   จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาใหญ่ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.ยางขาว   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.ยางขาว   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.ยางขาว   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.ยางตาล   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 2 บ้านบ้านยางตาล ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 910.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ยางตาล กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
ทต.ท่าตะโก   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองเตาขนมจีนเพื่อหน่วงน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดและลงสู่แม่น้ำน่าน ปากคลองกว้างเฉลี่ย 25.00 - 36.00 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 - 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 8 เมตร ยาวประมาณ 1,275 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พ.ค. 2566
ทต.ท่าตะโก   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองเตาขนมจีนเพื่อหน่วงน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดและลงสู่แม่น้ำน่าน ปากคลองกว้างเฉลี่ย 25.00 - 36.00 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 - 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 8 เมตร ยาวประมาณ 1,275 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พ.ค. 2566
อบต.หนองปลิง   จ้างจ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (กิจกรรมการควบคุมประชากรสุนัขและแมว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.หนองหลวง   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พ.ค. 2566
อบต.เนินมะกอก   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.เนินมะกอก   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,209
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-880-762 โทรสาร : 056-880-762
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
จำนวนผู้เข้าชม 3,364,041 เริ่มนับ 14 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com