หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
 
นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้กับเครื่องจักรกล(ประเภทรถแบ็คโฮ) ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากหลังบ้านผู้ใหญ่วรพล - บ้านดาบตำรวจไพทูนย์ มั่นศักดิ์) หมู่ที่ ๖ บ้านเนินสำราญ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(จากโรงสี - ถนนคันคลอง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านยางโทน ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากหลังบ้านผู้ใหญ่วรพล - บ้านดาบตำรวจไพทูนย์ มั่นศักดิ์) หมู่ที่ ๖ บ้านเนินสำราญ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(จากโรงสี - ถนนคันคลอง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านยางโทน ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากหลังบ้านผู้ใหญ่วรพล - บ้านดาบตำรวจไพทูนย์ มั่นศักดิ์) หมู่ที่ ๖ บ้านเนินสำราญ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายมณเฑียร พุ่มกล่อม - บ้านนายสุพจน์ มุขจั่น หมู่ที่ ๑๔ บ้านยางโทน ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางเล็ก พูลเกตุ - นานายอุไร เขียวสด หมู่ที่ ๖ บ้านเนินสำราญ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(จากโรงสี - ถนนคันคลอง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านยางโทน ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม(สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข่าร่วมกิจกรรมการตรวจติดตามการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญ ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ ของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาว่างท่อระบายน้ำ(บริเวณบ้านนางกำไร) หมู่ที่ ๔ บ้านปลวกสูง ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม และประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม(ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาขนย้ายวัชพืช หมู่ที่ ๕ บ้านหัวดง ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้าง่ซ่อมแซมห้องน้ำภายในบริเวณที่ทำการองคืการบริหารส่วนตำบลพระนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผก ๗๕๒๓ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผก ๗๕๒๓ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารฎีกาการเบิกจ่ายตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้กับเครื่องจักรกล(รถแบ็คโฮ ที่ได้รับการสนับสนุนการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์) ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวอาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน(ระหว่างวันที่ ๑๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๐๑ และเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๒ ๖๒ ๐๐๐๓) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครง (อบต.พระนอน มีหน้าที่ดูแลและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณะประโยชน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 47
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.พระนอน
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-880-762 โทรสาร : 056-880-762
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
จำนวนผู้เข้าชม 3,585,345 เริ่มนับ 14 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com