หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
 
นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาทำป้ายถนนน่ามอง ขนาด 60x90 เมตร พร้อมเสา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พระนอน (สายที่ 2) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ชนิดถุงประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]จ้างขยายไหล่ทาง(จากข้างวัดบ้านไร่ - คลองหมู่ 3, หมู่ 4) หมู่ที่ 3 บ้านไร่ ต.พระนอน อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงถนนพูนดินลงหินคลุก(สายบ้านนายสัมพันธ์ - วัดพุชะพลูใต้) หมู่ที่ 11 บ้านพุชะพลู ต.พระนอน อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 3277 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ถังเก็บน้ำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บม 3277 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 3277 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากหลังโรงเรียน - ถนนสายท่าตะโก) หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายมีชัย บุญมี - บ้านนายเจือ) หมู่ที่ 6 บ้านเนินสำราญ ต.พระนอน อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากหลังโรงเรียน - ถนนสายท่าตะโก) หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายมีชัย บุญมี - บ้านนายเจือ) หมู่ที่ 6 บ้านเนินสำราญ ต.พระนอน อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากหลังโรงเรียน - ถนนสายท่าตะโก) หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายมีชัย บุญมี - บ้านนายเจือ) หมู่ที่ 6 บ้านเนินสำราญ ต.พระนอน อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาทำตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะรีไซเคิล (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาติดตั้งซ่อมแซมเปลี่ยนกระจกประตูและหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม(โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ หลักสูตรทำน้ำยาล้างจาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายปรีดา เพ็งอิ่ม - บ้านนางรุ่งรัตน์) หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน ต.พระนอน อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ หลักสูตรทำน้ำยาล้างจาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2565 ]จ้างทำป้ายสำหรับติดตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะรีไซเคิล(สำหรับแยกประเภทขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ฆข 263 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาทำตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะรีไซเคิล (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.พระนอน
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-880-762 โทรสาร : 056-880-762
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
จำนวนผู้เข้าชม 1,538,965 เริ่มนับ 14 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com