ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
แจ้งชำระค่าขยะ