หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
 
นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
สภาพทั่วไป
 
 
 
อาชีพประชากร
   
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ มีอาชีพรับจ้าง อาชีพค้าขาย และอาชีพรับราซการบ้างเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ ดังนี้
  อาชีพเกษตรกรรม ประมาณ 60%
  อาชีพรับจ้าง ประมาณ 20%
  อาชีพค้าขาย ประมาณ 15%
  อาชีพรับราซการ ประมาณ 5%
 
ภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ สลับลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดซันไม่เกิน ร้อยละ 2 โดยลาดเอียงเล็กน้อยจากทิศให้ และทิศตะวันตกเวียงใต้ซึ่งเป็นภูเขาลูกรังเตี้ย ซึ่งเป็นที่รายลุ่มติดเขตบึงบอระเพ็ด โดยมีถนนลูกวังเป็นแนวคันดินกั้นน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติของตำบลเป็นลำห้วย ลำคลองสายสั้นๆ มีสภาพตื้นเขินและแห้งในฤดูร้อน จึงใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้น้อยแต่เป็น ช่องทางระบายน้ำหลากได้ดี
ภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาสโดยทั่วไปมีลักษณะร้อนชื้น มีช่วงฤดูฝน และฤดูแล้งที่เด่นชัด ฤดูฝ่นได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ส่วนฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงมกราคม ได้รับอิทธิพลความเย็นมาจาก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ประชาชนในตำบลพระนอน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 99.76 รองลงมา คือ ศาสนาคริสต์และอิสลาม ร้อยละ 0.18 และ 0.60 ตามลำดับ มีวัด จำนวน 10 แห่ง ดังนี้
  วัดราษฏร์บำรุง หมู่ที่ 1
  วัดบ้านไร่ หมู่ที่ 2
  วัดหัวดง หมู่ที่ 5
  วัดพระนอน หมู่ที่ 8
  วัดรังงาม หมู่ที่ 9
  วัดเขาคีรีสวรรค์ หมู่ที่ 10
  วัดพลุชะพลูใต้ หมู่ที่ 11
  วัดศรีเจริญธรรม หมู่ที่ 11
  วัดราฏร์เจริญ(ห้วยลึก) หมู่ที่ 13
  วัดศรีมงคล หมู่ที่ 15
(ข้อมูลวัด : Click)
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
วัฒนธรรมประเพณีของชาวตำบลพระนอน เป็นมรดกเก่าแก่ที่สืบทอดมาเป็นเวลานาน มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีปรากฏชัดเจน วิถีชีวิตของชาวตำบลพระนอน
ได้มีวิวัฒนาการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวตำบลพระนอน ที่น่าสนใจมีดังนี้
  ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
  ประเพณีสงกรานต์
  แห่เทียนจำนำพรรษาทุกหมู่บ้าน
  ประเพณีเผาข้าวหลาม
 
การศึกษาในตำบล
     
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
    โรงเรียนวัดบ้านไร่
    โรงเรียนวัดพระนอน
    โรงเรียนวัดรังงาม
    โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์)
    โรงเรียนบ้านเขากะลา
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง คือ
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวครัก
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบถบ้านพระนอน
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในตำบล
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์รับแจ้งเหตุ จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์บริการประชาชน จำนวน 1 แห่ง
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
  อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.)
 
การคมนาคม
ตำบลพระนอน มีเส้นทางหลัก 3 สาย ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3004 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเชื่อมโยงระหว่างศูนย์กลางจังหวัด กับชุมชนเมืองตะวันออกของจังหวัด ได้แก่ อำเภอท่าตะโก อำเภอหนองบัว และบางส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์
แหล่งน้ำ
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
    บีงบอระเพ็ด เชื่อมต่อ หมู่ 1,3,4,5,6 และหมู่ 9
    ลำน้ำ, สำห้วย จำนวน 1 สาย
    คลองส่งน้ำ จำนวน 3 แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
    บ่อบาดาล จำนวน 64 แห่ง
    สระน้ำ จำนวน 14 แห่ง
 
ประปาในตำบล
  การให้บริการด้านน้ำประปาส่วนภูมิภาค ภายในตำบลพระนอน ของการประบำาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ มี หมู่ 1, หมู่ 2
  มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง
  ส่วนประปาของอบต.พระนอน มี 4 หมู่ ได้แก่ หมู่ 9 , หมู่ 13 , หมู่ 12 และหมู่ 15
การสื่อสารในตำบล
  เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว
  ตำบลพระนอน มีเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือครอบคลุมทุกพื้นที่
 
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
  ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตำบลพระนอน
  ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ยาสีฟันสมุนไพร ผลิตโดยใช้สมุนไพรไทยหลายชนิดผสมผงไพร
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-880-762 โทรสาร : 056-880-762
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
จำนวนผู้เข้าชม 3,776,855 เริ่มนับ 14 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com